do góry

Usługi badań i pomiarów

Laboratorium EMC — badania precompliance w W2

Każdy producent chcący wprowadzić urządzenie elektroniczne czy elektryczne na rynek powinien najpierw zweryfikować jego zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi m.in. pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

W laboratorium EMC W2 możliwa jest weryfikacja założeń projektowych oraz poprawności działania urządzeń pod kątem odporności i generowanych przez nie zaburzeń elektromagnetycznych (w określonym zakresie). Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej (skaner EMC, sondy pola bliskiego, analizator widma, sztuczna sieć itp.) oraz specjalistycznej wiedzy. Badania mają charakter precompliance, co oznacza, że stanowią one weryfikację funkcjonowania sprzętu przed właściwym procesem certyfikacji w jednostce akredytowanej.

Czym są badania kompatybilności elektromagnetycznej?

badania kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna (w skrócie EMC, z angielskiego electromagnetic compatibility) pozwala określić, czy dane urządzenie elektryczne lub elektroniczne ma zdolność do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym, a także czy nie emituje ono zaburzeń pola elektromagnetycznego, które może zakłócać poprawną pracę innych urządzeń. W większości przypadków źródłem zaburzeń jest sprzęt celowo emitujący fale elektromagnetyczne (stacje radiowe i telewizyjne) lub wywołujący je w niezamierzony sposób (np. sprzęt AGD) Kompatybilność elektromagnetyczna jest problemem złożonym i wielowątkowym.

 

 

Dlaczego warto zrobić testy EMC w W2

testy EMC
  • W naszym laboratorium wykonujemy szereg badań. Możesz u nas m.in. wykonać wstępne badania kompatybilności elektromagnetycznej, poddać próbkę narażaniu w komorze klimatycznej, wykonać pomiary oscyloskopowe, zmierzyć parametry optyczne, zbadać odporność na obecność składowej zmiennej w stałym napięciu zasilającym czy sprawdzić odporność na wahania, zapady i zaniki napięcia.
  • Jesteśmy na rynku już 21 lat. Od ponad dwóch dekad specjalizujemy się w rozwiązaniach z zakresu profesjonalnej elektroniki, a od 5 lat oferujemy naszym klientom usługi w zakresie badań i pomiarów.
  • Początkowo wykonywaliśmy badania EMC, klimatyczne czy inżynierskie na własny użytek. To doświadczenie pozwala nam lepiej zrozumieć perspektywę klienta i jego oczekiwania.
  • Harmonogram badań oraz ich zakres jest ustalany indywidualnie na podstawie potrzeb klienta.
  • Po wykonaniu usługi sporządzamy i przekazujemy klientowi szczegółowy raport z badań (sprawozdanie).
  • Nasz zespół inżynierski składa się ze specjalistów umiejących rozwiązać każdy problem.
  • Wykorzystujemy wysokiej jakości sprzęt od cenionych na międzynarodowym rynku producentów.
  • Przeprowadzamy badania kompatybilności elektromagnetycznej na urządzeniach marki EMSCAN, KIKUSUI czy ROHDE&SCHWARZ.
  • Korzystając z naszego doświadczenia, jesteśmy w stanie nie tylko zdiagnozować problem, lecz również zarekomendować i wdrożyć działania naprawcze już w trakcie trwania badań urządzenia.

 

W W2 przeprowadzamy różne testy w ramach badań EMC. Sprawdź zakładkę Badania EMC Precompliance, by poznać wszystkie dostępne opcje.

w2 - Światło i dźwięk dla bezpieczeństwa © 2015.