do góry

Usługi badań i pomiarów

W2 – laboratorium EMC. Wykonaj u nas badania kompatybilności elektromagnetycznej

Każdy producent chcący wprowadzić urządzenie elektroniczne czy elektryczne na rynek powinien najpierw zweryfikować jego zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi m.in. pod kątem badań kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

W laboratorium EMC W2 możliwa jest weryfikacja założeń projektowych oraz poprawności działania urządzeń pod kątem i generowanych przez nie zaburzeń elektromagnetycznych (w określonym zakresie). Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej (skaner EMC, sondy pola bliskiego, analizator widma, sztuczna sieć itp.) oraz specjalistycznej wiedzy. Badania mają charakter pre compliance, co oznacza, że stanowią one weryfikację funkcjonowania sprzętu przed właściwym procesem certyfikacji w jednostce akredytowanej.

 

Czym są badania kompatybilności elektromagnetycznej?

badania kompatybilności elektromagnetycznej

 

Kompatybilność elektromagnetyczna (w skrócie EMC, z angielskiego electromagnetic compatibility) pozwala określić, czy dane urządzenie elektryczne lub elektroniczne ma zdolność do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym, a także czy nie emituje ono zaburzeń pola elektromagnetycznego, które może zakłócać poprawną pracę innych urządzeń. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia może występować o różnym zakresie częstotliwości radiowej. W większości przypadków źródłem zaburzeń jest sprzęt celowo emitujący fale elektromagnetyczne (stacje radiowe i telewizyjne) lub wywołujący je w niezamierzony sposób (np. sprzęt AGD). Kompatybilność elektromagnetyczna jest problemem złożonym i wielowątkowym.

 

Wstępne badania kompatybilności elektromagnetycznej

W naszym laboratorium wykonasz wstępne badania EMC, w skład których wchodzi pomiar pola bliskiego oraz pomiar zaburzeń przewodzonych. Termin pre compliance, czyli badania wstępne polegają na analizie sygnałów elektrycznych i pól elektromagnetycznych, które oddziałują na EUT (urządzenie badane) oraz są generowane przez badany obiekt. Przeprowadzenie testów z zakresu EMC pozwala uzyskać informacje czy badany obiekt nie wytwarza zaburzeń przekraczających dopuszczalny poziom. Dodatkowo zastosowanie skanera EMC jako aparatury pomiarowej umożliwia szybkie i dokładne zlokalizowanie miejsca powstawania zaburzeń elektromagnetycznych.

Wstępne badania kompatybilności elektromagnetycznej obejmują:

 • pomiar promieniowania pola bliskiego – wstępne badania EMI,
 • pomiar zaburzeń przewodzonych,
 • badania odporności urządzeń na zmianę parametrów sieci zasilającej.

 

Pomiar promieniowania pola bliskiego

Pomiar EMI pozwala określić źródło zakłóceń i jego poziom. W W2 wykonujemy to badanie z użyciem skanera EMC, przeznaczonego do testowania płytek PCB bądź niewielkich urządzeń. Stanowisko pomiarowe – poza skanerem – tworzy również analizator widma oraz aplikacja kontrolno-pomiarowa zainstalowana na komputerze.
Zaletą pomiarów pola bliskiego z użyciem skanera EMI jest krótki czas trwania pomiaru. Cały obszar roboczy w paśmie od 30 MHz do 1 GHz z rozdzielczością 120 kHz można przeskanować w niecałe 15 minut.

Pomiar zaburzeń przewodzonych

Stanowisko, które służy do przeprowadzenia pomiarów zaburzeń przewodzonych, składa się z analizatora widma, sieci sztucznej i aplikacji kontrolno-pomiarowej. To właśnie aplikacja odpowiada za rejestrowanie zaburzeń przewodzonych, a uzyskany wynik przedstawiany jest w postaci wykresu. Dzięki temu można od razu uzyskać odpowiedź, czy urządzenie przekracza dopuszczalne przez normy (PN-EN 55022) limity, czy też nie.

Badanie odporności urządzeń na zmianę parametrów sieci zasilającej

Na zmianę parametrów sieci zasilającej wpływają różne czynniki. Do przeprowadzenia badań, w których można zasymulować zmianę parametrów napięcia zasilającego, wykorzystuje się dedykowany zasilacz laboratoryjny, który umożliwia zasymulowanie parametrów zasilania. Taki sprzęt pozwala zweryfikować, co stanie się z testowanym urządzeniem w momencie, gdy dojdzie do zaniku, zapadu lub wahań napięcia.

 

 

Dlaczego warto wykonać testy EMC w W2

 

Jesteśmy na rynku już 21 lat. Od ponad dwóch dekad specjalizujemy się w rozwiązaniach z zakresu profesjonalnej elektroniki, a od 5 lat oferujemy naszym klientom usługi w zakresie badań i pomiarów.
Początkowo wykonywaliśmy badania EMC, klimatyczne czy inżynierskie na własny użytek. To doświadczenie pozwala nam lepiej zrozumieć perspektywę klienta i jego oczekiwania. Harmonogram badań oraz ich zakres jest ustalany indywidualnie na podstawie potrzeb klienta. Po wykonaniu usługi sporządzamy i przekazujemy klientowi szczegółowy raport z badań (sprawozdanie).
Nasz zespół inżynierski składa się ze specjalistów umiejących rozwiązać każdy problem.
Dysponujemy sprzętem pomiarowym od cenionych na międzynarodowym rynku producentów. Przeprowadzamy badania kompatybilności elektromagnetycznej na urządzeniach marki EMSCAN, KIKUSUI czy ROHDE&SCHWARZ.
Korzystając z naszego doświadczenia, jesteśmy w stanie nie tylko zdiagnozować problem, lecz również zarekomendować i wdrożyć działania naprawcze już w trakcie trwania badań urządzenia.
W W2 przeprowadzamy różne testy w ramach badań EMC.

Sprawdź zakładkę Badania EMC Pre compliance, by poznać wszystkie dostępne opcje.

testy EMC

 

Z czego się składa badanie kompatybilności elektromagnetycznej?

 

Kompatybilność elektromagnetyczna wymaga dokładnej analizy, dlatego też po przeprowadzonym badaniu sporządzane jest sprawozdanie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której klient nie wymaga sporządzenia takiego opracowania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej emc. Sprawozdanie stanowi udokumentowanie przeprowadzonych testów wraz z ich wynikami. W jego skład wchodzą wszystkie najważniejsze informacje z perspektywy dalszej analizy funkcjonowania urządzenia oraz możliwych do podjęcia środków korygujących. Na etapie zawierania umowy o wykonanie badań na zaburzenia przewodzone klient może również sprecyzować swoje oczekiwania co do zawartości sprawozdania. Przykładowy dokument z badań w naszym laboratorium zawiera między innymi:

 • rodzaj badań
 • wprowadzenie zawierające opis i zdjęcia badanego urządzenia,
 • daty: otrzymania próbek, rozpoczęcia oraz zakończenia badań,
 • dane osoby wykonującej badania,
 • wykaz wykorzystanych urządzeń,
 • zdjęcie / schemat układu pomiarowego,
 • opis poszczególnych pomiarów wraz ze zdjęciami ukazującymi sposób realizacji badań,
 • wykresy przedstawiające emisję urządzenia dla poszczególnych testów,
 • porównanie wyników kluczowych pomiarów, które mają wpływ na ich końcową interpretację,
 • podsumowanie obejmujące wnioski oraz uwagi przeprowadzającego badanie odporności.

 

 • Badania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej w W2

 

 • Posiadamy szereg rozwiązań w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej. Badanie odporności urządzeń na zaburzenia elektromagnetyczne uzależnione są od ilości przewidzianych godzin potrzebnych na wykonanie testów, a także od dodatkowych wymagań klienta dotyczących sprawozdania. Analogicznie jest z innymi badaniami przeprowadzanymi w laboratorium EMC. Wszystkie szczegóły odnośnie harmonogramu pomiarów, a także ich przebiegu ustalane są w porozumieniu z klientem. Jeśli chcą Państwo poznać koszty konkretnych badań, zapraszamy do kontaktu, po którym przesłana zostanie indywidualna wycena.

w2 - Światło i dźwięk dla bezpieczeństwa © 2015.