do góry

Usługi badań i pomiarów

Pomiary oscyloskopowe: pomiar napięć, podstawowych interfejsów komunikacyjnych, obróbka cyfrowa danych, sporządzenie wykresów, analiza stanów logicznych, pomiary RF

Czym są pomiary oscyloskopowe?

Pomiary oscyloskopowe to badania inżynierskie, które mają na celu weryfikację zaprojektowanych prototypów i gotowych urządzeń, pod kątem przebiegów szybkozmiennych, niemożliwych lub trudnych do zarejestrowania innymi instrumentami pomiarowymi. Oscyloskop jest bardzo przydatnym urządzeniem umożliwiającym szybką i skuteczną diagnostykę układów elektronicznych czy elektrycznych. Urządzenie to pozwala wizualnie obserwować przebieg elektryczny oraz zmierzyć prawie wszystkie podstawowe wielkości elektryczne. Za pomocą oscyloskopu można również dokonać pomiaru parametrów sygnału oraz porównania dwóch sygnałów. Warto wspomnieć, że pomiary oscyloskopowe mogą być wykonywane zarówno urządzeniem analogowym jak i cyfrowym. Obecnie znacznie większą popularnością cieszą się te drugie. W naszym laboratorium do pomiarów wykorzystujemy m.in. wysokiej klasy oscyloskop MDO3034 firmy Tektronix który pozwala na rejestrowanie kilku pasm jednocześnie oraz widma. Posiada aż 4 kanały analogowe, 16 kanałów cyfrowych, 1 kanał gen. arbitralnego, 1 kanał RF.

Pomiary oscyloskopowe – wykorzystywany sprzęt pomiarowy:

Oscyloskop MDO3034 firmy Tektronix:

  • pasmo 350MHz,
  • próbkowanie 2,5Gs/s,
  • 4 kanały analogowe, 16 kanałów cyfrowych, 1 kanał gen. arbitralnego, 1 kanał RF,
  • wbudowany moduł analizatora widma 9kHz do 3GHz,
  • zestaw sond pola bliskiego,
  • wbudowany moduł generatora arbitralnego (do 50MHz)

Pomiary oscyloskopowe – opis badania:

Możliwość przeprowadzenia podstawowych pomiarów oscyloskopowych. Możliwość badania korelacji sygnałów analogowych, cyfrowych z analizatorem widma. Wyświetlanie histogramów, pomiar wartości minimalnych, maksymalnych. Wyszukiwanie anomalii w przebiegach podczas pracy urządzenia.

Dokładne informacje nt. możliwości oscyloskopu zawarte są na stronie producenta:
http://www.tek.com/oscilloscope/mdo3000-mixed-domain-oscilloscope

Pomiary oscyloskopowe – czym są wykonywane?

Pomiary oscyloskopowe wykonywane są za pomocą specjalistycznego urządzenia o nazwie oscyloskop. Pozwala on na przedstawienie w formie graficznej szybko przebiegających i okresowo powtarzających się procesów elektrycznych. Dzięki temu można szybko wykryć anomalie w przebiegach. Warto zauważyć, że pomiary oscyloskopowe wykorzystujące oscyloskopy wielokanałowe pozwalają porównać różne, zależne od siebie sygnały. Co więcej, oscyloskopy te dają także możliwość odtworzenia pomiarów jako tak zwane ,,stop-klatki’’.

Pomiary oscyloskopowe w laboratorium W2

Pomiary oscyloskopowe w laboratorium W2 uwzględniają:
– pomiar napięcia,
– pomiar natężenia prądu.

Aby rozpocząć pomiary oscyloskopowe nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści określają obszar na którym należy dokonać pomiaru. Każdy pomiar oscyloskopowy to wieloetapowy proces, który jest przeprowadzany z należytą starannością.

Dlaczego warto przeprowadzić w W2 pomiary oscyloskopowe?

Pomiary oscyloskopowe w W2 są wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy pracują na wysokiej klasy urządzeniach pomiarowych takich jak oscyloskop MDO3034 firmy Tektronix. Harmonogram oraz zakres pomiarów oscyloskopowych ustalany jest indywidualnie z klientem, co pozwala spełnić jego oczekiwania. Warto podkreślić, że pomiary oscyloskopowe pozwalają bardzo dokładnie zweryfikować najważniejsze przebiegi. Oscyloskop pozwala bowiem przedstawić w formie graficznej szybkozmienne i powtarzające się okresowo sygnały elektryczne. Wiedząc, jak powinien wyglądać poprawny przebieg, za pomocą oscyloskopu można szybko wychwycić wszelkie nieprawidłowości. Po wykonaniu badania sporządzany jest raport ze zrealizowanej usługi, który zawiera szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych pomiarów oraz ich wyników. W raporcie zawarte są również najważniejsze oscylogramy, które mają istotne znaczenie dla analizy funkcjonowania badanego urządzenia. W sprawozdaniu klient znaleźć może również podsumowanie, a także uwagi wykonującego usługę co ułatwia klientowi wyciągnięcie ostatecznych wniosków. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oraz produkcji urządzeń elektronicznych pozwala naszym specjalistom wykryć wszelkie problemy w działaniu badanego sprzętu, a także zaproponować działania naprawcze. Jeśli jesteś zainteresowany/a skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonu lub e-maila.

pomiary oscyloskopowe

w2 - Światło i dźwięk dla bezpieczeństwa © 2015.