do góry

Usługi badań i pomiarów

Pomiary oscyloskopowe: pomiar napięć, podstawowych interfejsów komunikacyjnych, obróbka cyfrowa danych, sporządzenie wykresów, analiza stanów logicznych, pomiary RF

Wykorzystywany sprzęt pomiarowy:

Oscyloskop MDO3034 firmy Tektronix:

  • pasmo 350MHz,
  • próbkowanie 2,5Gs/s,
  • 4 kanały analogowe, 16 kanałów cyfrowych, 1 kanał gen. arbitralnego, 1 kanał RF,
  • wbudowany moduł analizatora widma 9kHz do 3GHz,
  • zestaw sond pola bliskiego,
  • wbudowany moduł generatora arbitralnego (do 50MHz)

Opis badania:

Możliwość przeprowadzenia podstawowych pomiarów oscyloskopowych. Możliwość badania korelacji sygnałów analogowych, cyfrowych z analizatorem widma. Wyświetlanie histogramów, pomiar wartości minimalnych, maksymalnych. Wyszukiwanie anomalii w przebiegach podczas pracy urządzenia

Dokładne informacje nt. możliwości oscyloskopu zawarte są na stronie producenta:
http://www.tek.com/oscilloscope/mdo3000-mixed-domain-oscilloscope

w2 - Światło i dźwięk dla bezpieczeństwa © 2015.