do góry

Usługi badań i pomiarów

Pomiary jakości sygnału: Współczynnika błędu modulacji, Błędy diagramu konstelacji, 2 i 3 wymiarowe diagramy oka.

Wykorzystywany sprzęt pomiarowy:

Transceiver National Instruments USRP-2922 wraz z antenami:

  •  zakres częstotliwości 400MHz – 4,4GHz,
  • 1 wejście/wyjście antenowe i 1 wyjście antenowe,
  • modulacja/demodulacja AM, FM, PM, ASK, FSK, MSK, GMSK, PSK, QPSK, PAM, QAM

Opis badania:

Możliwość tworzenia aplikacji kontrolno-pomiarowych umożliwiających badanie jakości sygnału radiowego, na podstawie pomiarów tworzenie diagramu konstelacji oraz diagramu oka.

Dokładne informacje nt. możliwości oprogramowania pomiarowego zawarte są w dokumentacji pod adresem:
http://www.ni.com/datasheet/pdf/en/ds-355

w2 - Światło i dźwięk dla bezpieczeństwa © 2015.