do góry

Usługi badań i pomiarów

Badanie odporności na wahania, zapady i zaniki napięcia

Wykorzystywany sprzęt pomiarowy:

Kikusui PCR500M:

 • stabilność napięcia 0,15%
 • DC mode
  • 400W
  • 0,1 do 4,2 A
  • -388 do 388V
 • AC mode
  • 500 VA
  • 0,1 do 5,25 A
  • 0 do 275V
  • 40 Hz do 500 Hz
 • EX04-PCR-M
  • wejście -10V do +10V
  • wzmocnienie 13,5, 27
  • 40Hz do 500Hz

Opis możliwości:

Możliwość wykonywania badań odporności urządzenia na wahania, zapady, zaniki napięcia zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 61000-4-11 – Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia, PN-EN 61000-4-14 – Metoda badań i pomiarów –Badanie odporności na wahanie napięcia.

Dokładne informacje nt. możliwości sprzętu pomiarowego na stronie producenta:
http://www.kikusui.co.jp/en/product/detail.php?IdFamily=0069

w2 - Światło i dźwięk dla bezpieczeństwa © 2015.