do góry

Usługi badań i pomiarów

Pomiar bryły fotometrycznej

Wykorzystywany sprzęt pomiarowy:

Luksomierz Konica Minolta T-10A

  • zakres pomiarowy 0,01 – 300000lx
  • wyjście analogowe o czasie odpowiedzi 1ms

Automatyczne stanowisko pomiarowe – W2

Opis możliwości:

Możliwość wykonania pomiaru/wyznaczenia bryły fotometrycznej obiektu. Dysponując sprzętem pomiarowym wymienionym powyżej, możliwe jest wyznaczenie światłości badanego obiektu w zależności od kąta obserwacji. Badanym obiektem może być zarówno źródło światła jak również oprawa oświetleniowa bądź urządzenie zawierające elementy optyczne.

w2 - Światło i dźwięk dla bezpieczeństwa © 2015.